Sở chỉ huy Cục tác chiến điện tử

Địa chỉ: 46 Nguyễn Hoàng Tôn – Quận Tây Hồ – Hà Nội

  • Cung cấp lắp đặt hệ thống mạng nội bộ.
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống Camera kết nối giữa các lữ đoàn xem tại sở chỉ huy.
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh.
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ
  • Cung cấp lắp đặt màn hình LED điện tử.

cuc-tac-chien-dien-tu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *